Potrzebujesz porady? Zadzwoń: +48 790 550 605

Biogen Rewital 5l

Cena: 712.00

Mikrobiologiczny rewitalizator gleby oparty jest na działaniu niepatogennych mikroorganizmów tlenowych oraz beztlenowych, w tym specyficznych glebowych.

Biogen Rewital:

 • przywraca mikrobiologiczną równowagę gleby,
 • sprzyja rozwojowi mikroflory towarzyszącej wzrostowi korzenia,
 • przyczynia się do rewitalizacji gleby zdegradowanej przez erozję, środki chemiczne czy ogień,
 • poprawia strukturę gleby,
 • uruchamia w środowisku glebowym pożądane reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki,
 • pozwala wykorzystać roślinom składniki pokarmowe obecne w glebie w formach dotychczas dla nich niedostępnych,
 • przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych, obornika i poplonów,
 • ogranicza presję odglebowych chorób roślin, regulując mikroflorę glebową i wypierając ze środowiska glebowego czynniki patogenne,
 • powoduje ustąpienie zastoisk (wymoklisk) wodnych na polach,
 • przyczynia się do poprawy wartości biologicznej plonów, poprawiając warunki wzrostu upraw.

Dawkowanie:

 • 1 kg/ha – dawka startowa zalecana przy pierwszej aplikacji, a także w przypadku sadzenia rozsad warzyw w plonie głównym, wtórnym lub międzyplonie; zakładania sadów, jagodników oraz upraw wieloletnich; rewitalizacji mocno zdegradowanych biologicznie i/lub mechanicznie gleb; problemów z zastoiskami wodnymi na polach oraz chęci szybkiego rozłożenia resztek pożniwnych. Zastosowanie dawki startowej pobudza produkcję kwasów humusowych w glebie.
 • ok. 0,4 kg/ha – dawka systematyczna, po wcześniejszym zastosowaniu dawki startowej.