szukaj

Wyszukaj w sklepie

utylizator nieczystości, likwiduje przykre zapachy

Biosan KZ 1kg

Biopreparat Biosan KZ neutralizuje nieczystości, likwiduje przykre zapachy i skażenia mikrobiologiczne

Dostępność: dostępny 24h
Udostępnij:
Cena: 110.00 PLN

Biopreparat Biosan KZ neutralizuje nieczystości, likwiduje przykre zapachy i skażenia mikrobiologiczne w obiektach inwentarskich bezściółkowych, w oczyszczalniach, szambach, zbiornikach gnojówki oraz w zbiornikach i ujęciach wodnych.

Zastosowanie ekologicznego preparatu Biosan KZ 2000 to najskuteczniejsza na rynku i całkowicie bezpieczna metoda poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych we wszelkich miejscach gromadzenia odpadów stałych i płynnych, ścieków komunalnych, pomieszczeń dla zwierząt oraz zanieczyszczonych ujęć i zbiorników wody, za przystępną cenę.

Efekty stosowania Biosan KZ:

  • poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściołowych
  • mikrobiologiczna obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, szambach, zbiornikach gnojówki
  • poprawa parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych (jeziora, stawy, rzeki)
  • likwidacja przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu obiektów inwentarskich

Skład preparatu:

W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa i kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu powodującym rozpad i degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotanów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno- i wielowęglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania rozwoju patogennych drobnoustrojów, a także niszczenia jaj i form przetrwalnikowych owadów i endopasożytów.

Dawkowanie:

Biopreparat stosuje się w ilości 20 gramów na 1 m3 nieczystości co 14 dni. Przy oczyszczaniu jezior, stawów i ujęć wodnych dawka wynosi 5 gramów na 1 m3. W uzasadnionych przypadkach zabieg powtórzyć co 30 dni. Dawki wyższe zalecane są w początkowym okresie stosowania. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, w tym także wodnych.

Wyliczoną i odważoną ilość preparatu należy wsypać do zbiornika lub szamba bądź wprowadzić tam przez zamknięty układ kanalizacji.

Powiązane produkty

biosan-kz-250g.jpg
na zamówienie
utylizator nieczystości, likwiduje przykre zapachy
Cena: 1650.00 PLN
utylizator nieczystości, likwiduje przykre zapachy
Cena: 430.00 PLN